Floating Point Aritmetiği ve FPGA Üzerinde Çarpma İşleminin Gerçekleştirilmesi

Floating point sayı formatı reel sayıları saklamak için kullanılan formatlardan biridir. Fixed point'den farkı ondalık işaretinin sabit olmamasıdır. Fixed point sayılar binary formda \(\text{xx.xxxxx}\) şeklinde saklanıp ondalık tabanda, \(\begin{align*}\sum_{n=0}^p\end{align*}m_n\times2^{k-n}\,\,\,,\,\,\,p,k\in\mathbb{Z}^{+}\) şekline Daha fazla...

FPGA Üzerinde CORDIC Algoritması ile Pipeline Tabanlı Magnitude ve Faz Açısı Hesaplama

CORDIC(COordinate Rotation Digital Computer) algoritması bir noktayı orjin etrafında döndürerek \(\sin\), \(\cos\), \(\sinh\), \(\tan\), \(\tan^{-1}\) gibi fonksiyonları ve hatta \(\alpha e^\theta\), \(\sqrt{x^2+y^2}\), \(\sqrt{x^2-y^2}\) gibi fonksiyonların da hesaplanmasını sağlayan bir algoritmadır. Daha fazla...

Cooley-Tukey FFT Algoritması

Cooley-Tukey FFT Algoritması J.W. Cooley ve John Tukey tarafından geliştirilen hızlandırılmış fourier dönüşümü algoritmalarından biridir. \(N\) nokta için DFT şu şekilde tanımlanır: \(\begin{align*}X_k=\sum_{n=0}^{N-1}x_n\;e^{\frac{-2\pi{j}k}{N}n}\end{align*}\) Her bir \(k\) değeri için \(N-1\) tane Daha fazla...