FPGA ile İşlemci Tasarımı / BT-I / #10 (Test Programları)

1.Program

0x01 ile adreslenen veriyi 0x02 adresine yazan program.

0x0000 : 0x4008 --MOV R0, #0x01
0x0002 : 0x4810 --MOV R1, #0x02
dongu
0x0004 : 0xF500 --LDR R2, [R0]
0x0006 : 0xF110 --STR R2, [R1]
0x0008 : 0xF8FB --B dongu

2.Program

0x02 ile adreslenen bitleri belli bir süre ile tersleyen program.

0x0000 : 0x4010 --MOV R0, #0x02
0x0002 : 0x4D50 --MOV R1, #0x00
dongu
0x0004 : 0xCC92 --NOT R1, R1
0x0006 : 0xF080 --STR R1, [R0]
0x0008 : 0x5028 --MOV R2, #0x05
bekle
0x000A : 0xBA41 --SUB R2, R2, #0x01
0x000C : 0x‭E901‬ --CMP R2, #0x00
0x000E : 0x‭FAFB‬ --BNE bekle
0x0010 : 0x‭F9F3‬ --BEQ dongu

Video:

3.Program

0x02 ile adreslenen alana 0xAA verisini yazan. Daha sonra bu alandaki veriyi belli aralıklarla tersleyen ve bu işlemlerden sonra da 0xEE ile adreslenen alandaki veriyi okuyup, eğer veri 0x00 ise değerini sürekli arttıran, 0x07 ise sürekli azaltan program.

‭‭0x0000 : ‭0x4010 ‬--MOV R0, #0x02
‭‭0x0002 : ‭0x4D50‬ --MOV R1, #0xAA
‭‭0x0004 : ‭0x5F70‬ --MOV R3, #0xEE
‭‭0x0006 : ‭0x6000‬ --MOV R4, #0x00
dongu
‭‭0x0008 : ‭0xCC92‬ --NOT R1, R1
‭‭0x000A : ‭0xF080‬ --STR R1, [R0]                    
‭‭0x000C : ‭0x5000‬ --MOV R2, #0x00
bekle
‭0x000E : ‭0xA241‬ --ADD R2, R2, #0x01
‭0x0010 : ‭‭0xE905‬ --CMP R2, #0x05                    
‭‭0x0012 : ‭0xFAFB‬ --BNE bekle                
‭‭0x0014 : ‭0xF6B0‬ --LDR R5, [R3]
‭0x0016 : ‭0xEA87‬ --CMP R5, #0x07
‭‭0x0018 : ‭0xF916‬ --BEQ arttırılacak
‭‭0x001A : ‭0xEA80‬ --CMP R5, #0x00
‭‭0x001C : ‭0xF916‬ --BEQ azaltılacak    
guncelle
‭0x001E : ‭0x‭EA01‬ --CMP R4, #0x01
‭‭0x0020 : ‭0xFA08‬ --BNE arttır
azalt                        
‭0x0022 : ‭0xBDA1‬ --SUB R5, R5, #0x01                        
‭‭0x0024 : ‭0xF2B0‬ --STR R5, [R3]
‭‭0x0026 : ‭0xF8E1‬ --B dongu
arttır                        
‭0x0028 : ‭‭0xA5A1‬ --ADD R5, R5, #0x01                        
‭‭0x002A : ‭0xF2B0‬ --STR R5, [R3]                        
‭‭0x002C : ‭0xF8DB‬ --B dongu
arttırılacak
‭‭0x002E : ‭0x6008‬ --MOV R4, #0x01        
‭‭0x0030 : ‭0xF8ED‬ --B guncelle
azaltılacak
‭‭0x0032 : ‭0x6000‬ --MOV R4, #0x00
‭‭0x0034 : ‭0xF8E9‬ --B guncelle

Video:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.