FPGA Üzerinde CORDIC Algoritması ile Pipeline Tabanlı Magnitude ve Faz Açısı Hesaplama

CORDIC(COordinate Rotation Digital Computer) algoritması bir noktayı orjin etrafında döndürerek \(\sin\), \(\cos\), \(\sinh\), \(\tan\), \(\tan^{-1}\) gibi fonksiyonları ve hatta \(\alpha e^\theta\), \(\sqrt{x^2+y^2}\), \(\sqrt{x^2-y^2}\) gibi fonksiyonların da hesaplanmasını sağlayan bir algoritmadır. Daha fazla...

Cooley-Tukey FFT Algoritması

Cooley-Tukey FFT Algoritması J.W. Cooley ve John Tukey tarafından geliştirilen hızlandırılmış fourier dönüşümü algoritmalarından biridir. \(N\) nokta için DFT şu şekilde tanımlanır: \(\begin{align*}X_k=\sum_{n=0}^{N-1}x_n\;e^{\frac{-2\pi{j}k}{N}n}\end{align*}\) Her bir \(k\) değeri için \(N-1\) tane Daha fazla...